Wednesday, February 03, 2010

Das Schloß

Seuraava potilas on täysin keksitty, ja oikeastihan tällaista ei tietenkään voisi tapahtua. Eihän?


3.8.04

... öööh... saneluasanelua potilaasta Joose K. keuhkot auskultoiden pneumonisia ritinöitä ällaa pikaserppi seitkytkaks... oooh... väsynyt vaikutelma ...siis... roksibion kolmesataa millii kaks viikkoo ja äsveeaaa ja tuota ...ööö... kontrolliseeärpee ennen töihin paluuta... ja ... sanelun loppu... sanellut Tahvo Tumpura veeaateekooäl.

14.8.04

... Ja sanelua potilaasta Joose K. Katso edellä. Nyt kontrollissa. Labrat normaalit, edelleen väsynyt. Jatketaan SVA vielä yksi viikko. Sanellut Eri Nopsa, va. tkl.

08.10.04

... hengenahdistuksen tunnetta, papereiden mukaan väsymysproblematiikkaa ollut, RR 152/92, Hb 155, Vs 6.4, SaO2 07%, CRP 12 lievään virusinfektioon sopien. Auskultaatiossa lievät limarohinat oikealta. Tupakoi. Ei päivystyksellistä hoidettavaa. Tarvittavat jatkoselvittelyt oman tk-lääkärin kautta. Anni Umpela, va.tkl.

12.12.04

... Ja Joose K. Hakeutunut päivystysvastaanotolle pitkään jatkuneen jaksamis- ja hyperventilaatiotyyppiseltä vaikuttavan hengenahdistusongelman vuoksi. Depressiivinen olemus. Haluaa keuhkokuvalle, joten tehdään nyt thx-pyyntö. Lasse Laikka, va.tkl.

3.1.05

... ritinät molemmin puolin. CRP 152. Otetaan osastolle ja i.v. Zinaceff 1,5g x 2. Osatonlääkäri päättää aamulla mahdollisista jatkotutkimuksista. Mielialaongelmista ollut viitteitä aiemminkin. Yöksi voi antaa Ketipinor 50mg 1-2 tp

7.1.05

...papereiden mukaan jonkinasteisesta psyykenproblematiikasta kärsivä mies. Ollut vuodeosastolla molemminpuolisen pneumonian vuoksi ja hoidettu i.v. Zinaceffilla. CRP kääntynyt kaskuun ja lähtiessä 42. Jatketaan vielä kotiutuessa Cipr___ (Sanan loppu ei kuulu. Cipralex?/vh) 250 mg x 2 viikon ajan. Reseptit lähtiessä. Tämä sanelu on tehty jälkikäteen papereista potilaan jo kotiuduttua.
Dg J18.9, F32.9 Raimo Rento lk amanuessi/ Onni Alttis lk, va.tkl

23.03.05

... Joose.K. psyykenpotilas, jolla runsaasti somatisointiin viittaavia käyntejä. Saamaansa Cipralexia ja Ketipinoria ei nyttemmin ole ilmeisesti käyttänyt. Nyt päivystyksessä valittaa oikean puoleista kylkipistosta. Auskultoiden lievät limarohinat, oikea puoli varsin siistin kuuloista. CRP 58. Saa Roxibion 150mg x 2 kymmenen päivää. Thorax-kuva papereiden mukaan otettu joulukuussa. Simo Säyseä va.tkl

11.04.05

... pitkään kärsinyt mielenterveysongelmista. Tullut päivystysvastaanotolle koettuaan hengenahdistuksen pahentuneen. Keuhkot ausk. hiljaiset hengitysäänet, oikea keskilohko hieman ritisee vasta sairastettuun pneumoniaan sopien, CRP 24, Hb 135, Vs 7,2, SaO2 92%, RR 194/101. Ekg:ssä nopea flimmeri, kammiovaste noin 130. Saa i.v. Seloken 5mg x 2 ja seurannassa rytmi kääntyy sinukseen kahden tunnin aikana. Voi poistua. Tiina Tiuha, va.tkl.

26.04.05

...Kyseessä on psyykenkroonikko, jolla ollut flimmeriepisodeja. Saamiaan lääkityksiä ei ilmeisesti ole käyttänyt. Ei kuitenkaan avointa psykoottisuutta. Hakeutuu päivystysvastaanotolle rintatuntemusten vuoksi. Ekg: ssä sinustakykardia 101/min, RR 192/110. Auskultaatiossa limarohinat l.a. CRP 32. Doxisykliini 150mg x 2 bronkiittiin. Opastettu paperipussihengitys ja ohjattu depressiohoitajan vastaanotolle. Reino Riuska va.tkl.

07.05.05

...Joose K. Sairastaa skitsofreniaa, lääkkeiden otto ilmeisen epäsäännöllistä. Nyt ambulanssi tuo. Kauppakeskuksessa jämähtänyt istumaan pääsemättä ylös. Jähmeä, liikkumaton. Ei tule kunnolla kontaktiin. Epäilee lääkäreiden juonittelevan häntä vastaan. Iho hikinen, takykardinen rytmi, alkometri 0, RR 205/110, CRP 28, Vs 7.3. Katatoninen. Tehdään M1- lähete. Heimo Hilpeä va.tkl.

12.05.05

... Tulee psykiatriselta osastolta yleistilan laskun vuoksi. Tahdosta riippumattomassa hoidossa. Tänään ei kunnolla heräteltävissä. RR 201/112. Nopea flimmeri, kammiovaste 160. SaO2 86, CRP 235, Hb 117, Vs 8.4. FIDD 5,4. Vastailee hitaasti, oikean puolen hemioireisto...

... pään TT:ssä vasemman puolen laaja infarktaatio... Thorax-kuvassa oikealla puolella laajalti pleuranesteilyä ja atelektaasimuutoksia, jotka näkyvät vähäisempinä jo viime joulukuussa tk:ssa otetussa kuvassa. Kuvaa ei ole ilmeisesti katsottu tai lausuttu lainkaan...

... Thoraxin TT:ssä malignisuspekti tuumori oikeassa alalohkossa, noin 5x3x4 cm... siirtyy neuroteholta nyt keuhko-osastolle. Yleissairaalapsykiatria konsultoitu lääkityksestä, Cipralex 20mg x 1 saa jatkua. Muu lääkitys...

No comments:

Post a Comment